İçeriğe geç

Akademik Yayınlar

MAKALELER

 1.  “İspanyol Frankizm İdeolojisinin Doğuşu ve Gelişimine Yön Veren Yazarlar”,
  İ.Ü. Litera Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, 2017, s. 57-82,
  http://dergipark.gov.tr/iulitera/issue/32164/356796
 2.  “Savaşa Katılan Yabancı Yazarların Gözünden İspanyol İç Savaşı”, Folklor
  Edebiyat Dergisi, Cilt: 23, Sayı 92 (2017/4) s. 141-154. ISSN 1300-7491
  DOI:10.22559
 3.  “Hedefine Ulaşan Bir Askeri Darbe Girişimi Ve İspanyol İç Savaşı (1936-39)”,
  Turkish Studies Dergisi Darbeler ve Darbe Kalkışmaları Özel Sayısı , Cilt: 12, Sayı:
  16, s. 439-452, 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11873
 4. “Bir Yazar Olarak General Francisco Franco”, Journal of Academic Social
  Science Studies, Cilt: Summer I, Sayı: 57, s. 511-519, 2017, DOI:
  http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7079

KİTAP

Devrim ve Direnç: XIX. ve XX. Yüzyılda İspanya’da Yaşanan Siyasi ve Sosyal
Gelişmeler (1808-1959), Kriter Yayınevi, İstanbul, 2017.
(ISBN: 978-605- 9336-55- 0)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.